Ochrana osobních údajů

Výňatek z obchodních podmínek:

§ 7 Směrnice k ochraně dat

(1) Zákazník je důkladně seznámen se způsobem, rozsahem, místem, účelem, uchováním, zpracováním a využitím osobních dat poskytnutých za účelem zpracování objednávky. Zákazník výslovně souhlasí s charakterem, uchováváním, zpracováním a použitím osobních dat. Při jejich zpracování jsou dodržovány zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů) a další všeobecně platné zákony. Se všemi informacemi je nakládáno důvěrně.

(3) Zákazník disponuje právem kdykoli s platností do budoucna odvolat svůj souhlas. V případě odvolání souhlasu je dodavatel povinen okamžitě smazat všechna osobní data, což ale neplatí v případě, že se ještě zpracovává objednávka zákazníka. Je-li tomu tak, vymažou se osobní data po ukončení zakázky. Prodávající podá zákazníkovi na jeho přání informace o jeho uložených datech.

(4) Prodávající se zavazuje k tomu, že neposkytne data nepovolaným třetím osobám. Data budou případně předána povolaným třetím osobám (dodavatelům, spedičním podnikům a úvěrovým institucím) pouze v rámci potřebných úkonů (dodání a provedení plateb). V takovýchto případech se obsah poskytnutých dat omezí na potřebné minimum.

(5) Pro zachování svého oprávněného zájmu je prodávající oprávněn nechat prověřit jméno a adresu objednavatele za účelem zjištění platební schopnosti zákazníka prostřednictvím poskytovatelem odpovídajících služeb. Se všemi osobními údaji objednavatele bude nakládáno v souladu se zákonnými ustanoveními.

(6) Při přihlášení do newsletteru uloží prodávající danou e-mailovou adresu přihlášeného za reklamními účely a účelem průzkumu trhu až do okamžiku jeho odhlášení se.